Helse Miljø Sikkerhet

Vi i Stange Asfalt er meget opptatt av å fremme et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. Vi oppnår dette gjennom strukturert HMS-arbeid, både alene og i samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste:

HMS Øst.


For å forhindre maskinrelaterte ulykker har vi jevnlige inspeksjoner og vedlikehold på alt utstyr. Alt dette samt dyktige og profesjonelle ansatte har bidratt til en plettfri ulykkesstatistikk.

Vi ønsker å fremme kameratskap og god lagånd blant våre ansatte, og organiserer derfor flere trivelige og uformelle sosiale tilstelninger hvert år.


I vår bedrift skal det være en hyggelig opplevelse å komme på jobb!

Våre sikkerhetsrutiner blir nøye fulgt og jevnlig oppdatert.